Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E10


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål Området er forbeholdt tankanlæg samt andre aktiviteter i forbindelse hermed. 
Eksisterende forhold I området er der etableret to større tankanlæg med henholdsvis to store samt fire mindre beholdere. Et mindre gasanlæg samt to bygninger i tilknytning til området. Der er mulighed for at etablere nye tankanlæg i områdets sydlige del. 
Rummelighed Området er på ca. 2.2 ha. med en restrummelighed på ca. 1,2 ha. 
Bebyggelse Området må kun bebygges med bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelsen for området. Udvidelse af tankanlægget skal ske i henhold til bestemmelser, der fastlægges i en lokalplan for området. 
Friarealer Arealer uden for tankanlæggenes sikkerhedsmæssige afspærringer skal henligge som offentligt tilgængeligt fælles friareal.
Der må ikke henkastes affald, olieprodukter og byggematerialer i de tilstødende områder eller i havet.
Der kan ske oplagring, på området efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Niaqornaarsummut. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.4, tankanlæg. Inden for en afstand af 50 meter fra tankanlæg må der ikke bygges. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der tillades etableret kapitel 5 virksomheder i området. Oplag på mere end 10.000 m³ mineralolie eller flydende mineralolieprodukter er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Ved udvidelse af eksisterende tankanlæg, skal anlæggene sikres, således at en lækage på tankanlæggene ikke kan medføre en forurening af havnen. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume 
Godkendelse og offentliggørelse Hvad er ændret i debatperioden