Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-E1


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særligt formål. Området er udelukkende forbeholdt elværket og aktiviteter i tilknytning hertil. 
Eksisterende forhold I området er der byens reserveelværk, samt tilhørende garage- og lageranlæg, samt Nukissiorfiits administrationsbygning. 
Rummelighed Området er på ca. 0,6 ha med en restrummelighed på ca. 0,2 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn.

Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter afsat i en lokalplan for området. 
Friarealer Friarealet kan bruges til oplagring af materialer, der har tilknytning til elværket. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Aatukuluup Aqqutaa.

Nybyggeri skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume