Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D9


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Rekreativt område med mulighed for rekreativ anvendelse som campering, kajakoplag ol. 
Eksisterende forhold I dag henligger øen som naturområde, og fungerer som nærudflugtsmål med mulighed for at campere. 
Rummelighed Området er på ca. 6,5 ha. 
Bebyggelse Området skal henlægge som naturområde og må ikke bebygges.
Det af den tidligere Narsap kommunia udarbejdede rapport ”Fremtidig byrum i Narsaq – En grøn helhedsplan for en sydgrønlandsk by” påtænkes fulgt i forb.m. disponering af friarealet. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume