Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D8


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles friareal som så vidt muligt skal ligge naturligt hen i sin nuværende tilstand. Herfra er dog undtaget områder til høafgrøder og afgrænsede arealer der kan anvendes til andet jordbrug i områdets sydøstlige del. 
Eksisterende forhold Området omfatter det rekreative areal ud mod Nuugaarmiut i byens vestlige del.

En begrænset del af området A3.8 i mellem heliporten samt boligområde A3.1 i det tilstødende areal til Nuugaarmiunut vej anvendes som jorddepot. Ved ophør skal området efter reetablering ligge naturligt hen. 
Rummelighed Området er på ca. 40 ha. 
Bebyggelse Området må ikke bebygges.(se link "Fremtidens byrum - Narsaq") 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Spærregrænse S3.5, Sprængstofmagasin og Spærregrænse S3.6, heliport. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume