Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D7


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles friareal som rekreativt område med museum, fredede bygninger og bådebroer. 
Eksisterende forhold Området omfatter et større rekreativt område i den Kolonibugten, byens museum B-49, endvidere bygninger B-57, B-58, B-59, B-61 og B-93, der alle er fredede.

I den vestlige del er byens natrenovationsdump placeret. 
Rummelighed Området er på ca. 9,3 ha. 
Bebyggelse I havnen kan kommunalbestyrelse give tilladelse til anlæg af læmoler, pontonbroer, bøjer og lignende.

Det øvrige område skal ligge naturligt hen.

Natrenovationsanstalten ligger i det vestlige område. Denne forventes nedlagt i løbet af planperioden. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Se hovedstrukturens klausulerede zoner for Spærregrænse S3.4, sikkerhedszone for tankanlæg på 50 m. 
Bevaringshensyn I området ligger bygninger B-49, B-57, B-58,B-59, B-61 og B-93, der alle er fredede.

I områder omkring kolonihavnen skal kørsel med tunge køretøjer så vidt muligt undgås, for ikke at beskadige de gamle bygninger. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume