Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D6


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles friareal som ubevaringssområde for norrøne fortidsminder. 
Eksisterende forhold I dag omfatter området fabrikkens fårefolde samt det fredede område ”Landnamsgården” og et mindre arkæologisk udgravningsområde. 
Rummelighed Området er på ca. 1,9 ha. 
Bebyggelse Der kan etableres gangstier, trapper og hegn. En ny vejforbindelse mellem C3.3 og D3.11 vil gennemskære området igennem nuværende fårefolde. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Området må ikke bebygges uden tilladelse fra Grønlands Landsmuseum. Der henvises til ”Narsaq – bevaringsværdige bygninger og bydele”, Grønland Hjemmestyre 1990, samt i § 2 i bekendtgørelse nr.31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommune planlægningen. 
Bevaringshensyn Selve ruinen af landnam-gården er fredet i henhold til Kulturmindeloven. En mindre del omkring landnamsgårdens arkæologiske udgravning er ligeledes fredet. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume