Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D5


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles friareal . Arealet skal ligge naturligt hen. 
Eksisterende forhold Arealet er friholdt på nær en enkelt beboelset B555 og gennemskæres af stier og elv. 
Rummelighed Området er på ca. 4,6 ha 
Bebyggelse Arealet skal fungere som rekreativt område for byens befolkning og må ikke bebygges.

Det af den tidligere Narsap kommunia udarbejdede rapport ”Fremtidig byrum i Narsaq – En grøn helhedsplan for en sydgrønlandsk by” påtænkes fulgt i forb.m. anlæggelse af friarealet. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger I områdets nordlige udkant er der udlagt tracé til eventuel fremtidig omkørselsvej 
Klausulerede zoner B-555 kan ikke udvides 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume