Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D4


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles friareal – Bypark. Området er reserveret til anlæggelse af bypark. 
Eksisterende forhold I dag omfatter området et mindre friareal i forbindelse med kommunekontoret samt et enfamiliehus. 
Rummelighed Området er på ca. 0,6 ha. og er bortset fra bygning B-52 samt eksisterende træhegn ubebygget. 
Bebyggelse Der kan indenfor området opstilles bænke, etableres springvand, opstilles skulpturer, plantes træer og buske m.v.

Parken skal fungere som rekreativt område for byens befolkning. Bygning B-52 holdes udenfor parkarealet. Parken påregnes udført i planperioden

Det af den tidligere Narsap kommunia udarbejdede rapport ”Fremtidig byrum i Narsaq – En grøn helhedsplan for en sydgrønlandsk by” påtænkes fulgt i forb.m. anlæggelse af byparken. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Der går enkelte stier igennem området. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume