Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D3


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles friareal som skal ligge naturligt hen.

Såfremt området skal anvendes til opdyrkning skal der gives tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. 
Eksisterende forhold Området henligger i dag som mose/eng. 
Rummelighed Området er ca. 2,4 ha. 
Bebyggelse Området må ikke bebygges. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Arealet gennemskæres af to gangstier. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume