Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D2


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles formål - Kirkegård og museum. 
Eksisterende forhold Området omfatter kirkegården, Henrik Lunds hus (B-430) og området heromkring samt en staldbygning. Kirkegården er næsten fuldt udnyttet. (B428 Mathilde Lund Lynges hus) 
Rummelighed Området er ca. 1,4 ha. og er fuldt udnyttet. 
Bebyggelse Området må ikke bebygges yderligere. 
Friarealer Udover Henrik Lunds hus skal området henligge i naturligt. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Kirkegården skal efter at den er fuldt udnyttet, henligge planperioden ud som kirkegård. B-430 er fredningsværdigt og der må ikke opføres bygninger indenfor en radius af 50 m og vejanlæg indenfor en radius af 10 m.

Der henvises til ”Narsaq – bevaringsværdige bygninger og bydele”, Grønland Hjemmestyre 1990, samt til § 2 i bekendtgørelse nr.31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommune planlægningen. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume