Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D12


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Der kan etableres kirkegård med de nødvendige sti- og vejadgange samt mindre bebyggelse, der er nødvendig for kirkegårdens drift 
Eksisterende forhold Området henligger som åbent areal der er under opfyldning i 2011. 
Rummelighed Området er ca. 1 ha.. 
Bebyggelse Der kan kun etableres mindre bebyggelse, der er nødvendig for kirkegårdens drift 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Vejadgang til Otto Egedes Aqqutaa 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume