Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D11


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Rekreativt område. Der kan anlægges golfbane i den sydlige del ved Narsaq point. 
Eksisterende forhold Området er i dag et stort friareal i den sydøstlige del af byen. I området er der enkelt stående bygninger der anvendes til privat formål. 
Rummelighed Området er på ca. 108,0 ha. og strækker sig fra det østligste boligområde til Narsaq Point. 
Bebyggelse Området skal henlægge som naturområde.

Det er tilladt at lave mindre tilbygninger til eksisterende bygninger ved Qaqqarmiut.

Ny eltransmissionsledning i forbindelse med anlægget af Qorlortorsuaq vil blive ført gennem området langs kysten fra Pointen til området ovenfor Landnamsgården.

En ny vejforbindelse ,ellem C3.3 og D3.11 vil endvidere blive ført igennem området langs kysten.

Evt. A3.15 boligområde i området 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Det er planen at opgradere det eksisterende kørespor til Narsaq point. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Området indeholder en del gamle eskimograve, der ikke er registreret på kortmateriale. Gravene må ikke fjernes eller flyttes uden tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum. Ved aktiviteter, der kan berøre gravområderne skal Nationalmuseet kontaktes. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume