Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-D10


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Fælles friareal som skal henligge naturligt. 
Eksisterende forhold Intet at bemærke. 
Rummelighed Området er på ca. 1,6 ha. 
Bebyggelse Området må ikke bebygges. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af den planlagte ringvej i tilknytning til områder A3.8 og A3.14 samt C3.6. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume