Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-C6


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål - Fortrinsvis centerformål, herunder fremtidigt lokalcenter med butik, offentlig service, institutioner mv. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget. 
Rummelighed Området er på 1,8 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i max. 1½ etage samt kælder, hvor terrænet muliggør dette. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes fra den kommende ringvej. Fra den kommende ringvej må der etableres to veje ind i området. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume