Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-C5


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål - Fortrinsvis institutioner, men også service og handel. 
Eksisterende forhold Området rummer i dag Sygehuset, Voksenskolen, Piareersarfik-projektet bestående af to bygninger, samt to enfamiliehuse, det ene med butik. 
Rummelighed Området er på ca. 2,1 ha. med en restrummelighed på ca. 0,4 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i 2 etage med taghældning max 35°. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Louisep Aqqutaa og Avannarlernut. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Den gamle Skole i bygning B-84 er fredningsværdig. Der må ikke opføres nye bygninger indenfor en radius af 25 m.
B-146 og B-266 er saneringsværdige og en evt. sanering af kan blive aktuel i forbindelse med opførelse af nyt Piareersarfik-værksted i området. Endvidere er B-462 saneringsværdig. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume