Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-C4


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål
-fortrinsvis centerformål, herunder offentlig og privat administration, institutioner og service formål. 
Eksisterende forhold Området rummer i dag Folkeskolen, Kirken, den kommunale administration, INI, Telegreenland, forsamlingshuset, byens alderdomshjem, 12 aldersrenteboliger, 16 enfamiliehuse, butikkerne Pisiffik og Polarmagasinet, Politistationen, de bevaringsværdige bygninger B-440 og B-441 et privat keramikværksted, brædtsalget, tankstationen, samt Narsaq Turist Service. 
Rummelighed Området er ca. 8,8 ha. med en restrummelighed på ca. 1,5 ha. Restrummeligheden skal hovedsageligt benyttes til bebyggelse til offentlig og privat administration, institutioner og serviceformål, herunder udvidelse af skolen. 
Bebyggelse Området må bebygges i max. Tre etager med en max højde 10,5 m fra laveste terrænpunkt og taghældning på max 35°. 
Friarealer Arealer der ikke benyttes skal henligge som fælles friarealer. (Se link bypark) 
Tilslutninger Området vejbetjenes af vejene Ortooqqap Aqqutaa, Nuviarissamut, Piniartut Aqqutaat, Kong Frederik IX Aqqutaa, Louise-p Aqqutaa, og Ujuannaap Aqqutaa. Yderligere vejetablering er ikke tilladt. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn B-221, B-440, B-441 er bevaringsværdige bygninger. Bygningerne må ikke om/tilbygges og males uden kommunalbestyrelsens godkendelse.
For de tre bygninger gælder, at der ikke må opføres nybyggeri i en radius af 25 m. B-78, Kirken er fredet. B-429 er saneringsværdigt 
Miljøhensyn Der må ikke henkastes affald. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume