Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-C3


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål - fortrinsvise centerfunktioner, herunder hoteller, institutioner, service og handel. 
Eksisterende forhold I dag rummer området Vandrehjemmet Niviarsiaq og Hotel Narsaq, vuggestue, børnehave, trælasthandel, mindre butik, administrationsbygning samt et foreningshus. 
Rummelighed Området er ca. 1,9 ha med en restrummelighed på ca. 0,3 ha. for tilbygning til den eksisterende bebyggelse. 
Bebyggelse Området må bebygges i 1½ etage. Tilbygning skal tilpasses eksisterende bebyggelse i form og farver. Nybebyggelse kan først ske ved sanering af eksisterende byggeri 
Friarealer Der er en mindre offentlig legeplads ved B-55. Arealer der ikke benyttes skal henligge som fælles friarealer. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nuugaarsummut og Gladsaxip Aqqutaa. Yderligere vejetablering er ikke tilladt.

Området er kloak og helårsvandforsynet. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume