Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-C2


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål som uddannelse, indkvartering og centerfunktioner. 
Eksisterende forhold Området rummer i dag Inuili skolen samt det dertil hørende kollegium og udhus. Folkeskolens kollegium er ligeledes placeret i området. 
Rummelighed Området er ca. 3 ha. og har en restrummelighed på ca. 2,1 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i max. 2 etager med en bygningshøjde på max. 8,5 meter målt fra laveste terrænpunkt. Taghældning på max 35°. Bebyggelse i områdets sydlige del skal ske før bebyggelse i områdets nordlige del. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Isaap Aqqutaa. Der må etableres en sidevej til Isaap Aqqutaa til sikring af vejforsyning af den nordlige del af lokalområdet. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume