Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-C1


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fortrinsvise institutioner, herunder nyt svømmebad,
placeret i tilknytning til sporthallen. 
Eksisterende forhold Området rummer idrætshal, brandstation, Brugsen, to enfamiliehuse, rækkehuse, en børnehave og en ungdomsklub. 
Rummelighed Området er på ca. 2,8 ha. med en restrummelighed på ca. 0,4 ha. til institutionsformål. 
Bebyggelse Området må bebygges i max 1½ etage med en taghældning på min.20° og maks. 45°. Idrætshallen undtaget må bygningshøjden ikke overstige 8,5 meter målt fra laveste terrænpunkt. 
Friarealer Der går to naturstier gennem området. En sti fra Inuusuttut Aqqutaat til Ortooqqap Aqqutaa og en anden sti bag brandstationen fra Otto Egedesvej Ortooqqap Aqqutaa til Gerti Palasip Aqqutaa. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Ortooqqap Aqqutaa og Inuusuttut aqqutaat samt af Gerti Palasip Aqqutaa. Yderligere vejetablering er ikke tilladt. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke 
Bevaringshensyn B-221 er bevaringsværdig. Bygningen må ikke om/tilbygges eller males uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Der må ikke nyopføres byggeri i en afstand af en radius på 25 meter fra huset. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund