Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B9


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til blandet erhverv.
Området er udlagt til værkstedsbygninger, service, fremstilling, og salg mv. 
Eksisterende forhold Området omfatter den tidligere Eskimopelsbygning, Hotel Perlen drevet af Inuili, et autoværksted samt 4 enfamiliehuse. 
Rummelighed Området er på ca. 1,7 ha. med en restrummelighed ca. 0,2 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i max 1½ etage samt kælder med en bygningshøjde på max 8,5 meter. 
Friarealer Der må ikke foretages oplagring af materialer eller materiel uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Inuusuttut Aqqutaat og Kaalip Aqqutaa. Det er ikke tilladt at etablere yderligere vej i området. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Det eksisterende autoværksted er omfattet af miljøforordningens kapitel 5 virksomhed. Der må ikke etableres yderligere kapitel 5 virksomhed i området. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume