Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B8


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til blandet erhverv.
Området er udlagt til småindustri, værksted, oplag og salg mv. samt bygninger i forbindelse med minedrift såsom garager, lagerbygninger. 
Eksisterende forhold I området er der kommunens entreprenørvirksomhed, personalebolig for Neqi A/S samt lagerbygning. 
Rummelighed Området er på ca. 0,9 ha. med en restrummelighed på ca. 0,2 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 8,5 meter fra terræn. 
Friarealer Inden for det indhegnede areal, er oplagring af diverse materialer og materiel tilladt. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Gladsaxip Aqquserna, Nuugaarsummut og Savaasat Qaqqaat. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn På grund af at der gennem en årrække har været opbevaret diverse beholdere med olieprodukter i området, er jorden under den eksisterende entreprenørplads forurenet med olie.

Ved evt. etablering af anden erhvervsvirksomhed skal der tages hensyn til forurening af olie i områdets nordlige del. Nærmere information herom kan indhentes hos ASIAQ Gr. Forundersøgelser, der har udarbejdet en rapport herom. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume