Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B7


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til blandet erhverv.
Området er udlagt til entreprenørvirksomhed samt bygninger i forbindelse med minedrift såsom garager, lager- og kontorbygninger. 
Eksisterende forhold Der er en entreprenørvirksomhed i den vestlige del af området. I den østlige del af området er der et nedlagt stenbrud. 
Rummelighed Området er på ca. 2.6 ha. med en restrummelighed på ca. 2.0 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 7 meter fra terræn. 
Friarealer Friarealerne kan bruges til oplagring af diverse materialer og materiel. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om at friarealerne indhegnes. Arealer der ikke er ibrugtaget til erhvervsformål, skal henligge som fælles friareal. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nuugarsummut. 
Klausulerede zoner Ved bebyggelse skal der tages hensyn til de klausulerede zoner for vandindvindingsområdet i E3.7. Se endvidere i afsnittet om klausulerede zoner. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der må etableres Kap. 5. virksomheder i områder. Ved etablering af miljøbelastende virksomheder skal der tages vidtgående hensyn til vandindvindingsoplandet i område E3.7 og boligområdet A3.6. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume