Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B6


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til fiske- og kødproduktion.
Området er primært forbeholdt bygninger til forarbejdning af levende ressourcer.

Den sydlige del af området er forbeholdt udvidelser af fiskefabrikken og de dertil knyttede bygninger. 
Eksisterende forhold I området er der 13 bygninger herunder fiskefabrikken og lammeslagteriet. 
Rummelighed Området er på ca. 3,6 ha. Der er en restrummelighed på ca. 1.3 ha. 
Bebyggelse Gældende for fremstillingsvirksomhed og anden industri må området bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn. Anden bebyggelse skal opføres i 1 til 1½ etage. 
Friarealer Områdets østlige del skal friholdes for bebyggelse, og benyttes til fårefold. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Aalisartut Aqqutaat, Kalistap Aqqutaa, Alanngunnguup Saqqaa og Gladsaxip Aqquserna. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Da området ligger i nærheden af boligbebyggelse, skal kommende virksomheder vurderes med hensyn til specielt støj- og lugtgener samt røgforurening, inden tilladelse til etablering gives.

Der må etableres kapitel-5 virksomhed i området. 
Særlige forhold
Baggrund Kort resume