Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B5


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til havnerelaterede erhverv.
Den sydlige del på pynten er udlagt til ophalingssted for både og til virksomheder i forbindelse med søværftsindustri. Arealet umiddelbart syd for B- 830 og B- 828 er udlagt til fælles bådoplagsplads. 
Eksisterende forhold Der er seks bygninger i området, der anvendes i forbindelse med reparationsværksted for både og tømrervirksomhed. Arealet umiddelbart syd og nord for B- 830 og B- 828 anvendes til bådoplagsplads. 
Rummelighed Området er på ca. 2.6 ha. med en restrummelighed på ca. 1.3 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn. 
Friarealer Udendørs arealer må bruges til oplagring af materialer og materiel, efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Aatukuluup Aqqutaa. Om kommende byggeri skal tilsluttes vand og eventuel kommende kloak afgøres i hvert tilfælde af kommunalbestyrelsen. 
Klausulerede zoner Ved bebyggelse skal der tages hensyn til de klausulerede zoner for tankanlægget i område E10. Se endvidere i afsnittet om klausulerede zoner.

Kommunen forbeholder sig ret til at disponere over området, hvor B-828 og B-929 ligger. Kommunalbestyrelsen kan således nægte tilladelse til udvidelse af disse bygninger. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der er mulighed for etablering af en kap 5 virksomhed på området syd for elværket. Forholdene skal dog undersøges nøje inden tilladelse til etablering gives. 
Særlige forhold
Baggrund Kort resume