Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B4


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til produktions- og havnerelaterede erhverv.
I området må der kun opføres bygninger til småindustri, som er tilknyttet havneformål. 
Eksisterende forhold Der er ingen anlæg eller bygninger i 2011. 
Rummelighed Området er på ca. 1.0 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn. 
Friarealer Udendørs lagerplads må kun etableres efter retningslinier fra lokalplanen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Aatukuluup Aqqutaa og Niaqornaarsummut. Om kommende byggeri skal tilsluttes vand og eventuel kommende kloak afgøres i hvert tilfælde af kommunalbestyrelsen. Eventuel anvendelse af spildvarme/fjernvarme fra Elværket skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Da området ligger i nærhed af boligbebyggelse kan der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse, etableres forurenende virksomheder, specielt virksomheder der forurener m.h.t. røg og støj.

Der må ikke etableres kapitel 5 virksomheder i området. 
Særlige forhold
Baggrund