Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B3


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til produktions- og havnerelaterede erhverv.
I området må der kun opføres bygninger til småindustri, som er tilknyttet havneformål. 
Eksisterende forhold Der er ingen anlæg eller bygninger i 2011. 
Rummelighed Området er på ca. 1,1 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn. 
Friarealer Udendørs lagerplads må kun etableres efter retningslinier i lokalplanen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Aatukuluup Aqqutaa og Niaqornaarsummut. Om kommende byggeri skal tilsluttes vand og eventuel kommende kloak afgøres i hvert tilfælde af kommunalbestyrelsen. 
Klausulerede zoner Ved bebyggelse skal der tages hensyn til de klausulerede zoner for tankanlægget i område E3.10. Se endvidere i afsnittet om klausulerede zoner. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Ved evt. placering af miljøbelastende virksomhed skal der tages hensyn til det nærliggende boligområde A3.7. Da området ligger i nærhed af boligbebyggelse kan der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse, etableres forurenende virksomheder, specielt virksomheder der forurener m.h.t. røg og støj.

Der må ikke etableres kapitel 5 virksomheder i området. 
Særlige forhold
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning