Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B2


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde - Havneformål.
Området skal anvendes til bebyggelse, der har tilknytning til fiskeri-erhvervet, fiskefabrikken eller slagteriet.
Endvidere kan der opføres havnecafé med tilhørende kiosk på arealet umiddelbart vest for tankstationen. 
Eksisterende forhold Området omfatter fiskerikajen, læmolen samt kystområder øst herfor. I området er der større bygninger beliggende herunder RG´s kølehus samt en saneringsværdig bygning B1202.
Tankanlæg med tilhørende tankstation, tankbro og røranlæg til bunkering af større skibe. 
Rummelighed Området er ca. 2,3 ha. inkl. udvidelsesmulighederne ved havnefronten benævnt B3.2.1. Området har en restrummelighed på ca. 0,4 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn. Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende byggeri. 
Friarealer Friarealer i området kan bruges til oplagring, efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Saqqannguaq og Aalisartut Aqqutaat. Vand og kloak skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til udledning af spildevand direkte til havnen. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Da området ligger i nærheden af boligbebyggelse, skal kommende virksomheder vurderes specielt med hensyn til støj- og røgforurening, inden tilladelse til etablering gives.

Der må etableres kapitel 5 virksomhed i området. Tankanlæg mv. er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.
Der må ikke henkastes affald i havnebassinet og bugten 
Særlige forhold
Baggrund