Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B15 Erhvervsområde inddæmning


Plantitel Erhvervsområde inddæmning 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde. Inddæmning ved opfyld. 
Eksisterende forhold Havområde 
Rummelighed Rummeligheden er ca 1 ha 
Bebyggelse Der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser for områdets anvendelse når opfyldning er tilendebragt. 
Friarealer Der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser for områdets anvendelse når opfyldning er tilendebragt. 
Tilslutninger Området skal vand og kloakforsynes inden ibrugtagning. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszoner omrking nærliggende tankanlæg. 
Særlige forhold
Detaljerede bestemmelser Ingen 
Baggrund
baggrundskort Ortofoto