Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B14


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde – primært til fødevareproduktion.
som dyrehold eller drivhusgartneri. 
Eksisterende forhold Området anvendes nu dels som grusgrav og er til dels friholdt. 
Rummelighed Området er ca. 0,5 ha. 
Bebyggelse Der må opføres bygninger til fødevareproduktion. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af grusvej i forlængelse af Nuugaarmiut.

Ved etablering af forbrændingsanlæg i E3.11 vil der kunne åbnes mulighed for tilslutning af fjernvarme i form af spildvarme fra forbrændingsanlægget.

Der er ingen vand og kloak i området. 
Klausulerede zoner Området ligger i udkanten af spærregrænse S3.5, sprængstofmagasin.
Hvis nødvendig for udbygningen af området må sprængstofmagasinet enten flyttes eller den tilladte mængde sprængstof i magasinet må reduceres 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Det er tilladt at etablere kapitel 5 virksomhed i området. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume