Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B13


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til
håndværksvirksomheder med tilhørende arealer til oplagring. 
Eksisterende forhold Området rummer to værksteder, en malerforretning, en lagerbygning, et redskabsskur, en netstation samt oplagsplads for genbrugsmetal. 
Rummelighed Området er på ca. 4,6 ha. med en restrummelighed på ca. 3,0 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i max 1 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter fra laveste terrænpunkt. Bebyggelse i områdets sydlige del skal ske før bebyggelse i områdets nordlige del 
Friarealer Friarealerne kan bruges til oplagring af materialer og materiel. Kommunalbestyrelsen kan forlange oplagsarealerne indhegnet. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nugaarmiunut samt Panernamut. Der kan etableres en sidevej til Panernamut i forbindelse med udbygningen af rammeområdet.

Ved etablering af forbrændingsanlæg i E3.11 vil der kunne åbnes mulighed for tilslutning af fjernvarme i form af spildvarme fra forbrændingsanlægget. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Oplagring af olieprodukter samt kemikalier, malervarer m.v. må ikke oplagres uden for bygningerne. Oplagring skal foretages udefra de til en hver tids gældende retningsliner.

Det er tilladt at etableres kapitel 5 virksomhed i området. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume