Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B12


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til entreprenørvirksomhed og fødevareproduktion.
Endvidere kan der i den vestlige del etableres hønseri eller drivhusgartneri. 
Eksisterende forhold Området omfatter i dag flere værksteder indenfor entreprenørbranchen. 
Rummelighed Området er på ca. 3,7 ha. med en restrummelighed på ca. 2,5 ha 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på max. 11 meter fra laveste terrænpunkt. 
Friarealer Friarealerne kan bruges til oplagring af diverse materialer og materiel. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nuugaarmiunut. Der kan etableres en sidevej til Nugarmiunut ved udbygningen af rammeområdet. I forbindelse med vejforsyning af området skal der tages hensyn til planerne om etablering af ringvej ved sammenføring af vejene Nuugaarmiunut og Eqortorfik.

Ved etablering af forbrændingsanlæg i E3.11 vil der kunne åbnes mulighed for tilslutning af fjernvarme i form af spildvarme fra forbrændingsanlægget. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume