Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B11


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til blandet erhverv.
Områdets nordlige del er udlagt til søorienteret formål herunder bådskure, redskabsskure og stejle-pladser. Evt. kan dent påtænkte nye slagteri placeres i området i nær tilknytning til langemosen.
Områdets sydlige del er udlagt til erhverv rettet mod fangst og fiskeri herunder mindre reparationsværksteder, ophalingssteder m.m. 
Eksisterende forhold Områdets sydlige del er i dag bebygget med bådskure, redskabsskure m.m. heraf flere som er saneringsværdige.
Områdets nordlige del har tidligere været anvendt som losseplads. Denne del ligger i dag naturligt hen. 
Rummelighed Området er på ca. 4,2 ha. med en restrummelighed på ca. 1,2 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på max. 8,5 meter fra laveste terrænpunkt. Nybebyggelse skal placeres inden for byggefelter fastsat i en lokalplan for områdetdetaljerede bestemmelser.

I småbådehavnen kan anlæg af læmoler, bøjer o. lign. tillades af kommunalbestyrelsen. I området kan der gives tilladelse til udlægning af pontonbroer. 
Friarealer Ubenyttede arealer må bruges til oplagring af materialer og materiel, efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Narsaararmiit samt Eqortorfik. 
Klausulerede zoner Se byplanens klausulerede zoner for spærregrænse S6. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Udsmidning at fiske/fangstaffald i havneområdet skal begrænses. Nærmere retningslinier herfor kan udstedes af kommunalbestyrelsen. Der er kloakudløb syd for området. 
Særlige forhold
Baggrund