Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B10


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde til blandet erhverv.
Området er udlagt til håndværksvirksomhed og industri. 
Eksisterende forhold Området omfatter virksomheden GMS med tilhørende midlertidig helistop, etableret indenfor indhejningen. 
Rummelighed Området er på ca. 1,3 ha. med restrummelighed på ca. 0,8 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i max 1½ etage samt kælder med en bygningshøjde på max 8,5 meter. Ny bebyggelsen skal tilpasses eksisterende byggeri. 
Friarealer Friarealerne kan bruges til oplagring af diverse materialer og materiel. Disse arealer skal dog indhegnes. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nuugaarmiunut. 
Klausulerede zoner Fremgår af byplanens klausulerede zoner for: Spærregrænse S6, heliport. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Den eksisterende fremstillingsvirksomhed er omfattet af miljøforordningens kapitel 5 om virksomheder. Der må ikke etableres yderligere kapitel 5 virksomhed i området. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume