Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-B1


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde - Havneformål.
Området forbeholdes for aktiviteter indenfor det maritime erhverv, herunder en evt. containerterminal. I den sydlige del af området kan der etableres fiskeproduktionsanlæg. 
Eksisterende forhold Området omfatter den eksisterende atlantkaj, kyststrækningen samt vand- og landområdet syd for atlantkajen. I området er der opført pakhus, vodbinderi (bryggeri) samt en krabbefabrik. 
Rummelighed Området er ca. 3,4 ha inkl. udvidelsesmulighederne ved havnefronten. Området har en restrummelighed på ca. 2.0 ha. 
Bebyggelse Området må bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn. Bebyggelsen må ikke være til hindring for en rationel trafikafvikling i området og skal tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Friarealer Friarealer i området kan bruges til oplagring, efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Piniartut Aqqutaat og Aatukuluup Aqqutaa. Vand og kloak skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til udledning af spildevand direkte til havnen.
Udledning af spildevand fra fiskeproduktionsanlægget skal føres mindst ud til fronten af den planlagte udvidelse af atlantkajen. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der må etableres kapitel-5 virksomhed i området. Krabbefabrikken er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. Der må ikke kastes affald i havet omkring havneområdet
Da området ligger i nærheden af boligbebyggelse, skal kommende virksomheder vurderes med hensyn til specielt støj- og lugtgener samt røgforurening, inden tilladelse til etablering gives. 
Særlige forhold
Baggrund
baggrundskort Ortofoto