Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A9


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Tæt lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området omfatter 95 boliger opført som en- og flerfamiliehuse i 1 plan. I områdets nordvestlige del er der en restaurant. 
Rummelighed Området er på ca. 8,0 ha. Der er en restrummelighed på 25 boliger. 
Bebyggelse Nybebyggelse kan bestå af 1 etage flerfamiliehuse langs nord og sydsiden af Josefip Aqqutaa, dette for at skabe en gradvis overgang mellem blokkene og det åbne boligområde midt i delområdet.

Syd for Gammelvej og vest for Josefip Aqqutaa er området primært udlagt til bebyggelse med enfamiliehuse. 
Friarealer Det markerede friholdte område friholdes for bebyggelse. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes af Avannarlernut, Josefip Aqqutaa, Nuviarissamut og grusvejen. Stier i området fremgår af kort over området. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Lægeboligen B-60 er bevaringsværdig, og der må ikke opføres nye huse nærmere end 25 m. 
Miljøhensyn Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere. 
Særlige forhold
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning