Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A8


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Tæt lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget. 
Rummelighed Området er på ca. 9,2 ha. Ved nyopførelse af boliger skal der sikres en boligtæthed på mindst 35 boliger pr. ha. svarende til ca. 320 boliger i område A8. Området påbegyndes after udvikling af område A3.14 
Bebyggelse Områdets østlige del er forbeholdt rækkehus eller etagebyggeri i maksimum to etager. Områdets vestlige del er forbeholdt dobbelthuse eller enfamiliehuse. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af kommende ringvej. Fra den kommende ringvej kan der etableres to veje ind i området. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning