Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A7


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Åben lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området omfatter 46 boliger opført som enfamiliehuse i 1 – 1½ etage. 
Rummelighed Området er på ca. 6,2 ha. Restrummeligheden er 8 - 9 boliger. 
Bebyggelse Området er næsten udbygget, men enkelte huse i 1 plan kan placeres på den sydøstlige side af Alanngunnguup Saqqaa. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af , Piniartut Aqqutaat, Aatukuluup Aqqutaa, Alanngunnggup Saqqaa og Kalistap Aqqutaa. Ny sti for området er angivet på kortet. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Bebyggelsen på vestlig side af Alanngunnguup Saqqa hører til blandt byens ældste, og der må ikke foretages ændringer uden at kommunalbestyrelsen har godkendt projektet. Se i øvrigt Bevaringsværdige bygninger og bydele udgivet af Grønlands Hjemmestyre, Økonomidirektoratet 1990 og § 2 i bekendtgørelse nr.28 af 6. august 1991 om bevaringshensyn i kommune planlægningen. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning