Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A6


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Åben lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området omfatter 45 boliger opført som enfamiliehuse i 1 og 1½ plan. I den vestlige del er det nye vandrehjem beliggende. 
Rummelighed Området er på ca. 7.0 ha. Restrummeligheden er på 13 boliger. 
Bebyggelse Området er udlagt til enfamiliehuse i 1-1 ½ plan. Taghældning skal være min.20-25°. I området kan der tillades mindre erhverv så som mestervirksomheder eller lignende. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nuugaarsummut, Ilivilermiunut og Savaasat Qaqqaat. Det er ikke tilladt at etablere yderligere veje i området. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere. 
Særlige forhold
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning
Godkendelse og offentliggørelse