Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A5


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Åben lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området omfatter 12 boliger opført som enfamiliehuse i 1 plan. I området er der ligeledes et malerværksted og enkelte garageanlæg. 
Rummelighed Området er på ca. 2,1 ha. Restrummeligheden er på 6 til 7 boliger. 
Bebyggelse Området er forbeholdt åben boligbebyggelse fortrinsvis enfamiliehuse i 1 plan. Taghældning på 20°. I området kan der tillades mindre institutioner, erhverv, m.v. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Gladsaxip Aqqutaa og Carl Egede-p Aqqutaa.
Der er fremført vand og kloak i området 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere. 
Særlige forhold
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning
Godkendelse og offentliggørelse