Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A2


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Åben lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området omfatter 13 boliger opført som en- og tofamiliehuse i 1 og 1½ etage. 
Rummelighed Området er på ca. 2,3 ha. Restrummelighed i området er 12 boliger. 
Bebyggelse Området er udlagt til boligbebyggelse í 1 – 1½ etage. Taghældning skal være over 20°. Facader og gavle orienteres parallelt med Qaqqamut. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området er udlagt til boligbebyggelse í 1 – 1½ etage. Taghældning skal være over 20°. Facader og gavle orienteres parallelt med QaqqamutOmrådet vejbetjenes af K-aalip Aqqutaa og Qaqqamut. Ved udbygningen af den vestlige del af området må der etableres en sidevej til Qaqqamut.

Der er vand og kloak i områdets vestlige del.
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning
Godkendelse og offentliggørelse