Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A14


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Tæt bebyggelse. 
Eksisterende forhold Fremtidigt boligområde i planperioden 2011-2022 . 
Rummelighed Området er på 14,3 ha. heraf et friareal på ca. 0,6 ha. På grund af områdets topografi bør der maximalt opføres 280 – 300 boliger. Området udbygges fra syd mod nord 
Bebyggelse Området skal bebygges med rækkehuse i 1 og 2 etager. På grund af terrænforholdene kan dobbelthuse og enkelthuse indgå i bebyggelsesplanen. 
Friarealer Friholdt markerede områder må ikke bebygges. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes af kommende ringvej. Fra den kommende ringvej kan der etableres enkelte sideveje ind i området. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der må ikke henkastes affald og byggematerialer i de tilstødende fællesarealer 
Særlige forhold I henhold til xxxxx fastlægger følgende bestemmelser for området nævnt i §2. 
Baggrund Kort resume 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning
Kommuneplan
Tidligere KP tillæg og lokalplaner
Miljøhandlingsplan
Andre delområdeplaner/KP tillæg og lokalplaner
Teknisk forsyning
- Varme
- Vand
- Spildevand
- Renovation 
Godkendelse og offentliggørelse Hvad er ændret i debatperioden