Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A13


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Tæt lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold I området er der opført 3 boligblokke med 80 boliger samt en legeplads. 
Rummelighed Området er på ca. 1,3 ha. Restrummeligheden er på 16 boliger. 
Bebyggelse Området er udlagt til boligblokke i 2 etager. Der kan placeres en mindre boligblok i området med tagform og samme højde som eksisterende bygninger. 
Friarealer Stier i området er vist på tegningen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Kong Frederik. IX Aqqutaa 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold I henhold til xxxxx fastlægger følgende bestemmelser for området nævnt i §2. 
Baggrund Kort resume 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning
Kommuneplan
Tidligere KP tillæg og lokalplaner
Miljøhandlingsplan
Andre delområdeplaner/KP tillæg og lokalplaner
Teknisk forsyning
- Varme
- Vand
- Spildevand
- Renovation 
Godkendelse og offentliggørelse Hvad er ændret i debatperioden