Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A11


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Tæt lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området omfatter 57 boliger i 1 og 1½ plan, samt to legepladser. 
Rummelighed Området er på ca. 2,0 ha. Restrummeligheden er på maksimalt 12 nye boliger af hensyn til områdets friarealer. 
Bebyggelse Området er udlagt til rækkehusbebyggelse i 1-11/2 plan. Nybebyggelse skal i retning, tagform og hushøjde indordne sig den eksisterende rækkehusbebyggelse. 
Friarealer Der er anlagt stier og 2 legepladser på arealet. På det resterende friareal kan der opføres skure tørrestativer m.v.. Alle dispositioner for friarealerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Kong Frederik IX Aqqutaa og Inuusuttut Aqqutaat 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold I henhold til xxxxx fastlægger følgende bestemmelser for området nævnt i §2. 
Baggrund Kort resume 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning
Kommuneplan
Tidligere KP tillæg og lokalplaner
Miljøhandlingsplan
Andre delområdeplaner/KP tillæg og lokalplaner
Teknisk forsyning
- Varme
- Vand
- Spildevand
- Renovation 
Godkendelse og offentliggørelse Hvad er ændret i debatperioden