Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

300-A1


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde - Åben lav bebyggelse 
Eksisterende forhold Området rummer 116 boliger opført som en- og tofamiliehuse i 1 og 1½ etage. Områdets nordvestlige del er bebygget med boligstøttehuse. En enkelt mestervirksomhed er placeret i områdets nordøstlige del, samt en mindre butik/kiosk nær områdets center. Det gl. Betonstøberi er placeret i områdets nordlige del. 
Rummelighed Området er på ca. 8,4 ha. På grund af områdets topografi samt bebyggelsens særlige miljøværdi, kan der maksimalt bygges yderligere 28 boligenheder. 
Bebyggelse Bebyggelsen i området må maksimalt være på 1½ etage og taghældningen skal være min. 30° og max. 45°. Der kan stilles krav til fremtidigt byggeri, således at det indordner sig i den eksisterende bebyggelse m.h.t. udseende, placering og farve. 
Friarealer Områdets nordøstlige del vendt mod Nuugaarmiunut skal friholdes for bebyggelse. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af tilkørselsvejene Tobia-p Aqqutaa, Ortooqqap Aqqutaa og Nuugaarmiunut samt af kvartervejene Gerti Palasip Aqqutaa, Makkorsip Aqqutaa, Farip Aqqutaa og Ippiisssarsivasik. Det er ikke tilladt at etablere yderligere veje i området. Der er vand og kloak i rammeområdet. 
Klausulerede zoner Se kommunaplanens klausulerede zoner for: spærregrænse S6, heliport. 
Bevaringshensyn Bykvarteret skal i videst mulig omfang bevare sit nuværende bymiljø. Nybyggeri skal tilpasses eksisterende bygninger i kvarteret. Ved saneringer skal hver enkelt bygnings bevaringsværdi vurderes. Der skal laves en bevaringsplan for området. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold
Baggrund