Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

204-B1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassimiut 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsformål, herunder havneanlæg, fabriksanlæg og butik. Der må ikke etableres boliger i området. 
Eksisterende forhold I området er kajanlæg, dagligvarebutik og fiskefabrik. 
Rummelighed Området er ca 1,2 ha. Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 20 % af områdets areal. 
Bebyggelse Bebyggelse i havneområdet skal tilpasses den bygningsskala der er kendetegnende for området.
Nybyggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse ved materialevalg, taghældning 
Friarealer Friarealer skal ligge naturligt hen. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn B76 Pilersuisooq er bevaringsværdig kategori 3 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund