Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

204-A1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qassimiut 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boliger og fællesformål 
Eksisterende forhold Boliger, forsyningsanlæg, skole, kirke, sportsplads, servicehus, sundhedsklinik mm. 
Rummelighed Området er ca 7 ha. Og rummer i 2011 ca 70 boliger. Restrummelighed ca 20 boliger 
Bebyggelse Der må opføres fritliggende- og dobbelthuse i op til 2 etager. Nybyggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse ved materialevalg, taghældning, orientering og farvevalg. 
Friarealer Friarealer må ikke anvendes til oplag og skal ligge naturligt hen. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszoner til helistop 
Bevaringshensyn B.81 (stenhuset) er fredningsværdigt (kat 2)og B76, B84, B-111, B1112 og B480 er bevaringsværdige (kat 3). 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund