Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

202-B1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Eqalugaarsuit 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde – havn, erhverv og helistop 
Eksisterende forhold I området ligger en fiskefabrik (lukket i 2011), dagligvarebutik, heliport, værkstedsbygninger og helistop 
Rummelighed Området er ca 1,5 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri skal tilpasse den eksisterende bebyggelse
ved materialevalg, farver og taghældninger. 
Friarealer Friarealer skal ligge naturligt hen. 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand 
Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszoner fra helistop 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume