Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

202-A1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Eqalugaarsuit 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boliger og fællesformål 
Eksisterende forhold Boliger som fritliggende- og rækkehuse samt fælles anlæg som forsyningsanlæg, skole
Sundhedshus, sportsplads, servicehus mm 
Rummelighed Der er ca 120 boliger. Restrummelighed i 2011 er på ca 50 boliger 
Bebyggelse Der må opføres fritliggende- og dobbelthuse i op til 2 etager. Nybyggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse ved materialevalg, taghældning, orientering og farvevalg. 
Friarealer Friarealer må ikke anvendes til oplag og skal henligge som natur. 
Tilslutninger Nybygninger skal hvis det er muligt tilsluttes el og vand. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Kirken B-110 med klokketårn er bevaringsværdig 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume