Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

201-B1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Saarloq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Havn, butiksformål og erhverv 
Eksisterende forhold I området findes kajanlæg, dagligvarebutik og et fiskefabriksanlæg (ikke i drift i 2011) 
Rummelighed Området er ca. 0;7 ha og fuldt udbygget. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan kun finde sted som erstatningsbyggeri
eller udvidelse af eksisterende bygninger. Nyt byggeri skal tilpasse den eksisterende bebyggelse
ved materialevalg, farver og taghældninger 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Der er 2 bevaringsværdige huse, i kategori 2: B-86 og B-93 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume