Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

201-A1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Saarloq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boliger og forskellige forsyningsanlæg samt bebyggelse til fællesformål, og andet ikke forurenende virksomhed. 
Eksisterende forhold I området er skole, butik, kirke, sportsareal, servicehus, og bygdekonsultation 
Rummelighed Rummelighed på 54 boliger. Restrummeligheden er i 2011 på 25 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse ved materialevalg, farver og taghældninger 
Friarealer Friarealer mellem bebyggelsen skal ligge naturligt hen, dog kan kommunalbestyrelsen tillade Haveanlæg/dyrkning og nødvendigt oplag. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Kirken B118 er bevaringsværdig kategori 3 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund